- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
Inauguration de la Milonga du Théâtre Marie Bell organisé par El Turquito
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
...il a plu ce soir-là !
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
Marie Bell par Jean Cocteau
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
Alice à l'accueil
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -