- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
Inauguration de la Milonga du Théâtre Marie Bell organisé par El Turquito
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
Los Chilenos en touristes
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -
Stéphane El Turquito prépare la tombola
- Album - Milonga du Théâtre Marie Bell -